Kitcheneur

Pr. 1.febr. 2020 er Kogekunsten og Jan Fruergaard flyttet ind i det innovative køkkenfællesskab Kitchen Collective.

Kitchen Collective er Kogekunstens nye legeplads og kreative køkken-lab. Her vil der blive eksperimenteret med nye retter og blive testet produkter til konsulentopgaver og innovationsprojekter. Køkkenet kommer også til at danne rammen om Kogekunstens catering, køkken-workshops og madskoler.  Alt sammen med afsæt i et tydeligt økologisk bæredygtigt mindset.

“Kitchenuers-fællesskabet er min mulighed for at være del af en innovativ madkultur og bidrage til fælles vidensdeling og gensidig inspiration. Som iværksættere arbejder vi ofte alene på vores egen målrettede mission. Paradoksalt befinder vi os samtidig i en verden – hvor der af mange årsager; klima, stress, ensomhed mm… mere end nogen sinde er brug for oprigtige og forpligtende fælleskaber som Kitchen Collective” – Jan Fruergaard

——————————————————-

Kitchen Collective er startet ud fra et ønske om at bidrage til en mere mangfoldig madkultur. KC Version 2.0 og Staldkøkkenet startede i Kødbyen januar 2020 – ideen og målet er at skabe en gastronomisk platform, hvor vidensdeling madkulturudvikling, innovation og bæredygtighed er i fælles fokus.